Kontakty

Predajca

Názov:MICOMP spol. s r. o.
IČO:36589187
DIČ:2021939986
IČ DPH:SK2021939986
Mesto:Michalovce
PSČ:071 01
Adresa:Jána Hollého 8
Telefón:056 6420777
E-mail:micomp@micomp.sk
Kontakt:Rastislav Popadinec
Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, odd.Sro., vložka č. 16122/V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 055/6220 781
Fax:
  • 055/ 6224 547